Hà Nội phê duyệt 13 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, UBND thành phố phê duyệt 11 quy trình nội bộ mới, 2 quy trình thay thế trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Trong đó, 8 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, gồm: Cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường; cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép trao đổi, mua bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

4 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đó là: Cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường. 1 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là tham vấn trong đánh giá tác động môi trường.

Hà Nội phê duyệt 13 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường - 1

Giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường (Ảnh minh họa)

UBND thành phố cũng bãi bỏ 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường. Cụ thể: 8 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 2 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 1 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin “một cửa điện tử” thành phố theo quy định.

Minh Tâm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch sử nhân loại: Mảnh đất phong phú, hấp dẫn độc giả trẻ

Lịch sử nhân loại: Mảnh đất phong phú, hấp dẫn độc giả trẻ

Những hạt giống tâm hồn của trẻ nhỏ khi được nuôi dưỡng trên mảnh đất lịch sử phong phú sẽ giúp các em có hiểu biết rõ hơn về cội nguồn của mình, từ đó có nền tảng văn hoá vững chắc và cha mẹ nào cũng mong muốn con em mình có một nền tảng tốt như thế.