Thu nhặt những "viên ngọc" để hoàn thiện 4 hệ giá trị của Việt Nam

Sáng 22/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về Hội thảo quốc gia: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 29/11, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Địa điểm chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội. Điểm cầu trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự kiến khoảng 250 đại biểu tham dự hội thảo tại Hà Nội, 150 đại biểu ở điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 100 đại biểu ở đầu cầu Thừa Thiên Huế.

Thu nhặt những "viên ngọc" để hoàn thiện 4 hệ giá trị của Việt Nam - 1

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về Hội thảo quốc gia: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới". Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cùng Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chủ trì buổi gặp. Ảnh Phạm Hằng 

Từng bước khẳng định hệ giá trị quốc gia, văn hoá, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam

Hội thảo nhằm tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kì mới.

Hội thảo cũng xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân thực hiện trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 22/11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết: "Hội thảo quốc gia là hoạt động rất quan trọng. Ở đó, chúng ta thu nhặt lại những ý kiến, những "viên ngọc" để đánh giá về quá trình hình thành, quá trình xác định, quá trình hoàn thiện 4 hệ giá trị này".

Thu nhặt những "viên ngọc" để hoàn thiện 4 hệ giá trị của Việt Nam - 2

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình chia sẻ với báo chí. Ảnh Phạm Hằng

Cũng theo ông Lê Hải Bình, hội thảo quốc gia sắp tới chỉ là một phần trong việc hoàn thiện 4 hệ giá trị, cùng với rất nhiều hoạt động khác như nghiên cứu các đề tài khoa học lớn để hình thành thêm các luận cứ khoa học, luận cứ thực tiễn.

Được biết, Hội thảo dự kiến sẽ được chia thành 2 phiên thảo luận: Phiên thảo luận thứ nhất (buổi sáng) với chủ đề: Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Phiên thảo luận thứ hai (buổi chiều) với chủ đề: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Ban Tổ chức trưng bày Triển lãm sách và tài liệu với chủ đề: “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”, ngày 29/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Sự quan tâm, hưởng ứng của hàng trăm chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa 

Báo cáo về công tác chuẩn bị Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Nguyễn Minh Nhựt cho biết, BTC Hội thảo đã sớm gửi giấy mời viết tham luận đến gần 120 nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý văn hóa, đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Thường trực một số Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo một số cơ quan báo chí, truyền thông. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo cơ bản đã hoàn tất. BTC Hội thảo đã nhận được hơn 90 tham luận của các tác giả.

Thu nhặt những "viên ngọc" để hoàn thiện 4 hệ giá trị của Việt Nam - 3

Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Nguyễn Minh Nhựt thông tin về công tác chuẩn bị Hội thảo. Ảnh Phạm Hằng 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh: Chỉ trong thời gian ngắn, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan đã huy động được sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học, nhà nghiên cứu về vấn đề văn hóa. Trong đó, có gần 100 bài viết chất lượng của những nhân vật đầu ngành liên quan đến lĩnh vực này, gồm các nhà khoa học, văn hóa, nhà chính trị, nhà quản lý... Đây là con số rất có ý nghĩa, cho thấy chủ đề Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý văn hóa, các địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước.

“Chúng tôi đang mời đại diện UNSECO viết tham luận tại hội thảo này để UNESCO đánh giá, nhìn nhận từ góc độ của cơ quan văn hóa, giáo dục của Liên Hợp Quốc", Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết thêm.

Thu nhặt những "viên ngọc" để hoàn thiện 4 hệ giá trị của Việt Nam - 4

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu. Ảnh Phạm Hằng 

Cũng theo đánh giá từ BTC, qua thẩm định bước đầu, về cơ bản, các tham luận gửi về Ban Tổ chức đảm bảo chất lượng, tập trung phân tích, khẳng định cơ sở lý luận, thực tiễn, tính cấp thiết, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ nghiên cứu, xác định và triển khai thực hiện các hệ giá trị; xác định nội dung cốt yếu của các thành tố trong từng hệ giá trị và mối quan hệ giữa các hệ giá trị; đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các tham luận có góc độ tiếp cận, kiến giải khác nhau nhưng về cơ bản thống nhất nêu bật các thành tố căn bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới: (1) Hệ giá trị quốc gia: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc; (2) Hệ giá trị văn hóa: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; (3) Hệ giá trị gia đình: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; (4) Hệ giá trị con người: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo...

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà quản lý và các cơ quan báo chí, truyền thông, Hội thảo dự kiến sẽ góp phần cụ thể hóa nội dung và các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của các chủ thể liên quan, thiết thực góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tạo động lực, phát huy sức sáng tạo của con người Việt Nam

Tạo động lực, phát huy sức sáng tạo của con người Việt Nam

Cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948 sau khi Trung ương Đảng có Chỉ thị phát động phong trào thi đua, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm động viên mọi lực lượng dồn sức cho kháng chiến, kiến quốc trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi. Người viết Thi đua là

Đố vui IQ tiếng Việt cho bé: Sắp xếp thành từ có nghĩa

Đố vui IQ tiếng Việt cho bé: Sắp xếp thành từ có nghĩa

Những chữ cái sau trong mỗi bức tranh đã bị xáo trộn không theo trật tự, nhiệm vụ của bé là ghép chúng lại thành những từ có nghĩa đúng. Bài đố vui này là một thử thách thú vị, đòi hỏi độ tập trung cao, nhạy bén và tư duy logic trong ngôn ngữ. Bé hãy cố gắng hoàn thành bài tốt nhất trong khả năng của mình. Đừng quên đọc gợi ý nếu bé cần sự trợ giúp nhé!