Con người đi bộ một vòng quanh sao Hỏa mất bao lâu?

Nếu đi bộ liên tục theo đường xích đạo của sao Hỏa, phi hành gia sẽ mất bao lâu để đi hết một vòng hành tinh đỏ?

Phan Hoàng - Space

Tin liên quan

Tin mới nhất