Facebook, Google không được dung túng quảng cáo trực tuyến

Các đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới như Facebook, Google... sẽ phải chặn, gỡ thông tin vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng Việt Nam.

Đây là nội dung đang được Bộ Thông tin & Truyền thông bổ sung trong dự thảo sửa đổi Nghị định 181 quy định chi tiết Luật Quảng cáo.

Theo Bộ Thông tin & Truyền thông, Nghị định 181/2013 đã có quy định cơ bản điều chỉnh hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định này chưa có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các bên tham gia cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt là vấn đề kiểm duyệt nội dung sản phẩm quảng cáo trước khi phát hành và nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. Cùng với đó, các hành vi vi phạm và chế tài xử lý còn thiếu, chưa đủ sức răn đe cũng như chưa khả thi trong thực tế.

Do đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới như Facebook, Google tại Việt Nam. Trong đó, các đơn vị này phải chủ động rà soát, kiểm tra sản phẩm để không vi phạm Luật Quảng cáo và nộp thuế theo quy định.

Đồng thời, đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin & Truyền thông, cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đối với người quảng cáo tại Việt Nam, phải chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo khi trực tiếp ký hợp đồng với bên cung cấp dịch vụ. Người quảng cáo có quyền yêu cầu đối tác cung cấp loại bỏ sản phẩm quảng cáo bị gắn vào các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, đơn vị cung cấp và người kinh doanh dịch vụ quảng cáo đều phải báo cáo hoạt động định kỳ một lần mỗi năm cho Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Bộ này cũng cho biết, quảng cáo trực tuyến đang chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng đầu tư quảng cáo tại Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp, cá nhân chủ yếu sử dụng dịch vụ của Goolge, Facebook chiếm đến 70% tổng doanh thu thị trường.

Tuy nhiên, hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo của Facebook, Google tại Việt Nam vẫn tồn tại nhiều bất cập. Tháng 9 năm ngoái, 15 doanh nghiệp lớn trong nước đã dừng quảng cáo YouTube (nền tảng chia sẻ video của Google) do bị gắn quảng cáo vào các video có nội dung phản động.

Không chỉ bổ sung, Bộ này cũng đề xuất một số nội dung chưa phù hợp trong Nghị định hiện hành như quy định doanh nghiệp muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới phải thông qua đại lý. Bởi thực tế, chỉ khoảng 45% doanh thu quảng cáo của Google và 30% Facebook thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam, còn lại là ký trực tiếp.

Theo VNE

None

Tin liên quan

Tin mới nhất