Loại quả hay ăn vào mùa hè có khả năng ngừa ung thư và đủ thứ bệnh

Loại quả này có thể bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ bị bệnh tim, ung thư, chống viêm...

Phan Hoàng - Healthshots

Tin liên quan

Tin mới nhất