Người dân vùng nào có thu nhập bình quân cao nhất Việt Nam năm 2022?

Tổng Cục Thống kê vừa công bố Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2022.

Xuân Lực - Hoàng Phan

Tin liên quan

Tin mới nhất