Vì sao chúng ta không cảm thấy Trái Đất quay?

Trái Đất thực hiện một vòng quay hoàn toàn sau 24 giờ, vậy tại sao chúng ta không cảm nhận được chuyển động quay của Trái Đất?

Phan Hoàng - Live Science

Tin liên quan

Tin mới nhất