Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật

Chiều 1/3, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề: “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua”. Đây là cuộc tọa đàm chuyên sâu bàn về sự kế thừa, phát triển của văn học, nghệ thuật nước ta trong 80 năm qua trên cơ sở những luận điểm gốc, cốt lõi của

Nhìn lại 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Nhìn lại 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Tối 28/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Chương trình gồm những tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, hoành tráng, với sự góp mặt của những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: NSND Quốc Hưng, Trọng Tấn, Viết Danh, Phạm Thu Hà, Thu An, Thu Hằng, Đào Tố Loan, Xuân Hảo, Đức Tuấn,

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Tối ngày 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại chương trình.

Xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc hiện đại Việt Nam

Xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc hiện đại Việt Nam

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 xác định 3 nguyên tắc xây dựng văn hóa Việt Nam: "dân tộc hóa", "khoa học hóa", "đại chúng hóa". Cương lĩnh chính trị năm 1991 và Nghị quyết Đại hội VIII xác định nền văn hóa Việt Nam phải mang bản sắc dân tộc và tính chất tiên tiến. Tại Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Đảng ta khẳng định nền văn hóa mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa ti

Toả sáng những giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Toả sáng những giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sáng 27/2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”.