Từ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam đến Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Từ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam đến Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Sau ngày thống nhất, đất nước sớm đối mặt những vấn nạn và thách thức mới. Miền Bắc kiệt quệ vì hao tổn sức người sức của sau hàng chục năm chiến tranh, lại gánh chịu thêm những tác động tiêu cực của mô hình sản xuất nông nghiệp hợp tác hóa và nền công thương quốc doanh. Miền Nam bất an vì những lệnh tập trung cải tạo viên chức, quân nhân chế độ cũ, vì việc cải tạo kinh

Phát động Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Phát động Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1989 – 19/5/2023) và hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (25/07/1948-25/07/2023). Sáng ngày 18/5, tại Hà Nội, được sự cho phép của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thời báo Văn học nghệ thuật, long trọng Tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi

Hội Văn hóa Việt Nam (1948 - 1950) và Hội Văn nghệ Việt Nam (1948 - 1957)

Hội Văn hóa Việt Nam (1948 - 1950) và Hội Văn nghệ Việt Nam (1948 - 1957)

Dù chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nỗ lực tạo ra một tổ chức tập hợp các giới hoạt động văn hóa, trí thức, song Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra chỉ trong một ngày (24.11.1946) tại Hà Nội cũng chỉ kịp thành lập một Ủy ban Văn hóa toàn quốc. Sau đó, chiến tranh lan rộng, các lực lượng văn nghệ sĩ, trí thức từ Hà Nội tản cư về nhiều hướng: vào Khu 5, Khu 4, K