Hồi âm của bạn đọc về cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam”

Tuy đã nghỉ hưu, nhưng là một cán bộ nghiên cứu lịch sử Đảng, tôi luôn quan tâm và đã tham gia một số cuộc thi trên mạng tìm hiểu những vấn đề về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội từ khi thành lập (1930) đến nay. Đây là cuộc thi rất bổ ích không chỉ đối với các nhà nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn bổ ích đối với các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Hồi âm của bạn đọc về cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam” - 1

Kính gửi: Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi!

Tôi là Thạc sĩ Trần Thị Bích Hải, năm nay 73 tuổi. Nguyên là cán bộ Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Nhận được thông tin Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam”, tôi vô cùng phấn khởi. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng là một cán bộ nghiên cứu lịch sử Đảng, tôi luôn quan tâm và đã tham gia một số cuộc thi trên mạng tìm hiểu những vấn đề về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội từ khi thành lập (1930) đến nay.

Đây là cuộc thi rất bổ ích không chỉ đối với các nhà nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn bổ ích đối với các tầng lớp nhân dân trong cả nước. 

Hệ thống các câu hỏi tạo cảm hứng cho người tham gia cuộc thi quyết tâm đi sưu tầm các nguồn tài liệu để minh chứng cho giá trị to lớn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển, những thành tựu to lớn của Hội Văn hóa Việt Nam và Hội Văn nghệ Việt Nam trước đây, nay là Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Là độc giả của tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt nam, Thời báo Văn học nghệ thuật, báo Văn nghệ, arttimes.vn, tham gia cuộc thi, tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan ngôn luận nói trên đã cung cấp những nguồn tài liệu vô cùng quý giá, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia cuộc thi hình dung được quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. 

Qua đọc các ấn phẩm trên (tin, bài, ảnh), đọc sách của các nhà nghiên cứu như: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện, nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân, nhà báo Thanh Nhã… sưu tầm nhiều nguồn tư liệu ảnh để minh họa, khai thác tài liệu tại kho lưu trữ của Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đến nay tôi đã có những dữ liệu cần thiết để trả lời 8 câu hỏi chính.

Kiến nghị: trong trường hợp một sự kiện có nhiều tư liệu khác nhau thì nên xử lý như thế nào cho đúng?

Tôi cũng tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, đồng nghiệp của mình tham gia cuộc thi. Tôi hy vọng có hàng nghìn người cùng tham dự.

Tôi xin kính chúc Ban Tổ chức cùng Ban Giám khảo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc cuộc thi thành công rực rỡ!  

Người gửi thư 

ThS Trần Thị Bích Hải

Tin liên quan

Tin mới nhất