Tính phản biện của báo chí cách mạng

Báo chí hôm nay ngày càng tỏ rõ sức mạnh, công dụng, không thế lực nào có thể ngăn cản. Đó là quy luật tất yếu. Xã hội càng văn minh, dân trí càng nâng cao, nhu cầu nắm bắt và trao đổi thông tin càng lớn hơn bất cứ lúc nào. Bởi vậy mà báo chí càng có điều kiện phát huy tác dụng, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của công chúng.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin