3 bộ phận trên cơ thể trẻ là ''công tắc thông minh'', mẹ chạm vào IQ của con được cải thiện

Nếu mẹ thường xuyên chạm vào 3 bộ phận này trên cơ thể con, có thể giúp trẻ cải thiện đề kháng và trí não phát triển tốt hơn.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giao lưu, tiếp biến lý luận phê bình văn nghệ nước ngoài

Giao lưu, tiếp biến lý luận phê bình văn nghệ nước ngoài

Với quyền năng và thiên chức đặc biệt, lý luận phê bình văn học nghệ thuật có thể thoát ra mọi giới hạn gò bó, tham gia giao lưu, tiếp biến vào đời sống văn nghệ các nước một cách tích cực và chủ động. Giới hạn của lý luận phê bình văn học, nghệ thuật đều do con người mà ra. Giao lưu, tiếp nhận văn học, nghệ thuật nói chung, lý luận phê bình nói riêng như thế nào là phù hợp v