Khí thế mới, sức sống mới của Văn học nghệ thuật Việt Nam

01/07/2021 11:38

Theo dõi trên

(Arttimes) - Sáng 1 tháng 7 năm 2021, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Vụ Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

02-1625546018.jpg

Hội nghị đã nhận định, sau Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tháng 1/2021, hoạt động của các Hội Văn học, nghệ thuật dần đi vào nề nếp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các nội dung văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cùng với nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật tiếp tục được quán triệt, triển khai từ trung ương đến địa phương, định hướng cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, với vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên, hỗ trợ văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật được phát huy tích cực, thể hiện được sức sống mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật, nhất là các hoạt động nghệ thuật biểu diễn phải tạm dừng, nhưng đời sống văn học nghệ thuật vẫn duy trì được sự phong phú, đa dạng. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời để cổ vũ xã hội, nhân dân, đã truyền tải thông điệp phòng, chống đại dịch, ca ngợi các chiến sĩ đi đầu trên mặt trận chống dịch, truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng; những ca khúc về Covid-19, ngày bầu cử Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân, các tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa, điêu khắc về các “thiên thần áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch đã được các nghệ sĩ sáng tác, cổ động, nhằm truyền tải thông điệp thực hiện “mục tiêu kép”, vừa nâng cao ý thức phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa và tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng. Đại bộ phận văn nghệ sĩ tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và những quyết sách của Đảng đề ra, thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa nghệ sĩ và cách mạng, giữa nghệ sĩ và lý tưởng của Đảng, kiên định truyền thống yêu nước của dân tộc, kiên trì, tâm huyết, khẳng định tài năng với công việc sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm chất lượng có giá trị nghệ thuật, nhân văn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Lĩnh vực văn học nghệ thuật rất quan trọng, tinh tế và nhân văn nên thường xuyên nhận được sự quan tâm. Trong bối cảnh cách ly, giãn cách do dịch Covid-19, thì hoạt động văn học nghệ thuật trực tuyến càng có ý nghĩa quan trọng, điều hòa tâm lý, tình cảm, ý chí, khát vọng và quyết tâm của nhân dân.

Đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tiếp tục thực hiện quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên lĩnh vực Văn học nghệ thuật, triển khai sâu rộng hội viên tích cực tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu có nhiều tác phẩm, công trình xuất sắc phản ánh chân thực con người và đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển, góp phần khơi dậy ý chí tự lực từ cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh – hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều thành tích sáng tạo trong hoạt động. Đánh giá cao những đổi mới về cách nghĩ, cách sáng tác, chủ thể sáng tác, nội dung và hình thức trong hoạt động văn học, nghệ thuật. Trong đó, có nhiều tác phẩm trong lĩnh vực âm nhạc có giá trị lan toả lớn, tự hào, khát vọng vươn lên làm lay động lòng người. Đặc biệt, trong thời kỳ toàn dân phòng chống dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ còn thể hiện vai trò các các hoạt động từ thiện, tổ chức tham gia trực tiếp vào các hoạt động thiện nguyện quyên góp thực phẩm, nhu yếu phẩm giúp đỡ cộng đồng cùng vượt qua khó khăn chống dịch, đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác của từng lĩnh vực; việc kiện toàn bộ máy, nhân sự của các Hội sau đại hội; những hạn chế, khó khăn cần khắc phục; những đề xuất, kiến nghị của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; nêu ra những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác của từng lĩnh vực, để từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ và các ban, bộ ngành liên quan... nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong thời gian tới.

Hội nghị cũng nêu ra hiện tượng vi phạm bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, văn học, nhiếp ảnh và các lĩnh vực văn học nghệ thuật khác chưa được khắc phục; lĩnh vực sân khấu khủng hoảng, chịu sự tác động của cơ chế thị trường; cần khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, nghệ thuật dân tộc truyền thống; bản sắc văn hoá là trách nhiệm đặt ra khi mở cửa hội nhập. Thảo luận về những tồn tại, hạn chế như những ồn ào đời tư nghệ sĩ, sử dụng tên tuổi cá nhân để quyên góp từ thiện, phát ngôn phản cảm, quảng cáo không trung thực... gây hoang mang bức xúc trong dư luận.

z2596329192027-62cdad8bb59f4ace99e8c59d7b518dfc-1625546141.jpg

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của văn học nghệ thuật 6 tháng cuối năm 2021, trên cơ sở quán triệt, thấm nhuần các nội dung trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về văn hoá, văn học nghệ thuật. Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng lần thứ XIII; tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo lực lượng văn nghệ sĩ trong thời gian tới để phù hợp với tình hình mới. Đối với công tác đối ngoại phải làm tốt hơn nữa để hội nhập văn học, nghệ thuật lan tỏa ra thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân, góp phần vào xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Trong thời gian tới, văn học nghệ thuật cần tập trung, bám sát tình hình thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa. Từng bước đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của các Hội văn học nghệ thuật, khơi dậy mọi tiềm năng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, nghiên cứu, lý luận phê bình, gắn với thực tiễn đổi mới sáng tạo; ưu tiên và hướng các hoạt động về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...

Cần đổi mới, sáng tạo, phấn đấu có nhiều tác phẩm, công trình xuất sắc có chất lượng, giá trị nghệ thuật cao phản ánh về con người và đất nước Việt Nam, có sức lan tỏa, hội nhập và phát triển, tác động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Bài Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ

Hoài An
Bạn đang đọc bài viết "Khí thế mới, sức sống mới của Văn học nghệ thuật Việt Nam" tại chuyên mục TIN LIÊN HIỆP VHNT. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0969.989 247hoặc gửi về địa chỉ email (thoibaovhnt@gmail.com).  

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin