Loài nào "ngủ ngày, ăn đêm", ở Việt Nam nuôi bán kiếm trăm triệu?

Việc nuôi loài này không quá nhiều khó khăn, thời gian xuất chuồng nhanh.

NGHI DUNG (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất