Tỉnh có số km cao tốc nhiều nhất Việt Nam, giàu thế nào?

Tỉnh này từ chỗ chỉ có vài chục km cao tốc, đến nay có số km cao tốc nhiều nhất cả nước.

NGHI DUNG (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất