Tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Đồng chủ trì Hội nghị là Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bà Bùi Thị Thơm và ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã (Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tham dự Hội nghị còn có các đại biểu đến từ Hội Nông dân của Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình và đại diện Hội Nông dân 12 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự tham gia của một số đại biểu là giám đốc một số Hợp tác xã, Tổ hợp tác.

Tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) - 1

Toàn cảnh Hội nghị (Nguồn: Dân Việt)

Sửa Luật Hợp tác xã là yêu cầu cần thiết

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Phùng Quốc Chí cho biết, khu vực kinh tế tập thể luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, phát triển kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn và thách thức. Hợp tác xã chịu nhiều áp lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, dịch Covid-19 hoành hành, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, hội nhập kinh tế diễn ra sâu rộng.

Tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) - 2

Ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã (Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: Dân Việt)

Xu hướng hợp tác xã có nhiều loại thành viên tham gia để đáp ứng nhiều mục đích khác nhau của thành viên và xã hội đòi hỏi các tổ chức kinh tế hợp tác phải có sự thay đổi và chủ động thích ứng. Luật Hợp tác xã 2012 đã ban hành được 10 năm, bộc lộ một số bất cập, lạc hậu. Do đó, yêu cầu sửa Luật Hợp tác xã là rất cấp thiết.

Theo ông Phùng Quốc Chí, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đã thông qua đề xuất xây dựng dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến lần một đối với dự án luật này tại kỳ họp thứ tư vào tháng 10 tới đây và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV - tháng 5-2023.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), ngay từ đầu năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam triển khai các hoạt động chuẩn bị xây dựng dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Theo ông Phùng Quốc Chí: "Hội nghị trực tuyến với Hội Nông dân 17 tỉnh, thành phố là một trong các hoạt động quan trọng, giúp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) có cơ hội trực tiếp lắng nghe ý kiến của đại diện các tổ chức kinh tế hợp tác, của các cơ quan quản lý, các cơ quan có liên quan ở địa phương đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi".

Các ý kiến đóng góp

Sau khi nghe đại diện Ban soạn thảo trình bày tóm tắt dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến tham gia đóng góp.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình ông Đinh Hồng Thái đề nghị đổi tên là: “Luật các tổ chức kinh tế tập thể” và thống nhất tất cả các điều trong Luật đều nêu là “các tổ chức kinh tế tập thể” thay cho “các tổ chức kinh tế hợp tác”.

Tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) - 3

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã. (Nguồn: Dân Việt)

Theo ông Thái, kinh tế tập thể được quy định tại cương lĩnh của Đảng, các văn kiện Đại hội, Nghị quyết của Đảng, các nghị định, quyết định của Chính phủ và được quy định là 1 trong 4 thành phần kinh tế của nhà nước hiện nay.

Về xử lý tài sản chung không chia, ông Đinh Hồng Thái đề nghị nên làm rõ chính quyền địa phương là cấp nào (tỉnh, huyện, xã) để khi triển khai không phải xin ý kiến nhiều lần và các cấp đùn đẩy cho nhau; nên giao cho chính quyền địa phương theo đơn vị quản lý cấp phép hoạt động kinh doanh và nên xử lý tài sản không chia theo phương án 1 là  bán tài sản đã lạc hậu không sử dụng được theo quy định của điều lệ để đỡ lãng phí tiền, tài sản của xã hội.

Về bố cục, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đề nghị bỏ Chương VIII. Liên đoàn Hợp tác xã với 3 điều (81, 82, 83). Như vậy sẽ còn 14 chương, 117 điều.

Tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) - 4

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất rau, củ quả an toàn thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) (Nguồn: Dân Việt)

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất rau, củ quả an toàn thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đề nghị đổi tên thành “Luật các tổ chức kinh tế hợp tác”. Ông Hiệp cho rằng, để phù hợp với đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật này là các Tổ chức kinh tế hợp tác bao gồm: Tổ hợp tác, tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân (Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã, liên đoàn Hợp tác xã) và các tổ chức đại diện của tổ chức kinh tế hợp tác (Tổ chức đại diện, liên minh Hợp tác xã).

Về xử lý tài sản chung không chia, ông Hiệp cho hay, tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân được phép bán trong quá trình hoạt động tài sản chung không chia. Quỹ chung không chia được phép sử dụng theo quy định của Điều lệ để bù đắp trong trường hợp tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân đã xử lý giảm lỗ nhưng vẫn không đủ.

Theo ông Hiệp, nhằm giúp cho việc sử dụng tài sản chung không chia hiệu quả hơn, tránh lãng phí trong quá trình hoạt động (trường hợp tài sản chung không chia, lạc hậu công nghệ, hết khấu hao hoặc hư hỏng, không thể sửa chữa), đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh theo hình thức thực tế.

Tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) - 5

Bà Đặng Thị Cuối, Giám đốc Hợp tác xã rau hữu cơ Cuối Quý (Hà Nội) (Nguồn: Dân Việt)

Bà Đặng Thị Cuối, Giám đốc Hợp tác xã rau hữu cơ Cuối Quý (Hà Nội) cho biết, qua hoạt động thực tế từ Hợp tác xã thì còn gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn các Hợp tác xã không có đất và cơ bản chưa được giao đất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không tiếp cận được các nguồn vốn vay. Nhiều Hợp tác xã muốn vay vốn phải mang bìa đỏ của gia đình làm thủ tục thế chấp.

Hiện nay, các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hầu như còn gặp khó khăn như: cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, thiếu đất trụ sở, thiếu đất sản xuất, thiếu cán bộ quản lý có trình độ năng lực...

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã bà Cuối cho rằng, Luật Hợp tác xã 2012 quy định số thành viên tối thiểu 7 người là quá thấp. Trên thực tế hoạt động, số lượng thành viên quá ít như vậy không bằng hộ cá thể. Theo bà nên tăng số lượng thành viên tối thiểu từ 12 đến 15 người.

Về quy định tỷ lệ cung ứng sản phần dịch vụ ra bên ngoài do điều lệ quy định theo Nghị định 193 không quá 32% tổng giá trị cung ứng sản phẩm dịch vụ của Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Như vậy rất khó khăn cho các Hợp tác xã nông nghiệp.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Luật

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đại diện ban soạn thảo đã giải trình làm rõ những băn khoăn, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Luật.

Tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) - 6

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: Dân Việt)

Tuy nhiên, bà Bùi Thị Thơm cũng cho hay, nguồn lực đầu tư cho khu vực kinh tế tập thể còn nhiều hạn chế, quy mô nhỏ, Hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn.

"Xây dựng dự thảo Luật phải thể hiện tính ưu việt, đáp ứng mong muốn thu hút, tập hợp nhiều thành phần tham gia Hợp tác xã", Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Thơm cũng cho biết, khi Luật được sửa đổi, ban hành sẽ đáp ứng nguyện vọng về chính sách đất đai, ngân sách hỗ trợ Hợp tắc xã, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo, trang bị năng lực nghiệp vụ cho thành viên Hợp tác xã.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất