Vì sao mệnh giá các tờ tiền ở Việt Nam và trên thế giới đều bắt đầu là 1, 2, 5?

Các tờ tiền trên thế giới và Việt Nam bắt đầu bằng 3 số 1, 2, 5, lý do ít người có thể ngờ.

NGHI DUNG (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất