Đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá

Sáng 28/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị.

Đây là lần đầu tiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc nhằm nhận diện, giới thiệu các mô hình xây dựng môi trường văn hóa tiêu biểu; trao đổi nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa.

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá - 1

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Huyền Thương

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình triển khai, những kết quả nổi bật, những ưu điểm, các mô hình xây dựng môi trường văn, gìn giữ văn hóa truyền thống, phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá hóa điển hình; những khó khăn, bất cập và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc; trao đổi nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hoá; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, các đối tượng chính sách và yếu thế, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành Văn hóa trong thời kỳ mới.

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá - 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Huyền Thương

Báo cáo tham luận tại hội nghị về mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”, đồng chí Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, có đột phát trong việc xây dựng các làng, thôn, bản khu dân cư phát triển đồng bộ, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân;

Đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, nét đẹp truyền thống, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; gắn kết chặt chẽ với các tiêu chí xây dựng “thôn nông thôn mới kiểu mẫu” nhưng có yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, có yếu tố khác biệt, đặc trưng riêng của tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc xác định xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh đến 2030 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu, động lực trong xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” và lấy người dân là chủ thể, trung tâm và đối tượng được hưởng lợi chính từ thành quả xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”.

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá - 3

Phần tham luận của đồng chí Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Huyền Thương

Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2009, đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu thành tựu và sự nỗ lực trong công tác bảo tồn di sản văn hóa của tỉnh Bắc Ninh. Sau khi Dân ca Quan họ Bắc Ninh được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương, chính sách kịp thời, hiệu quả thực sự đi vào cuộc sống.

Theo đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, một trong các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của tỉnh là việc xây dựng các thiết chế văn hoá, cơ sở vật chất đặc thù, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Đồng chí Trịnh Hữu Hùng cho biết, việc xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa đặc thù (Nhà chứa Quan họ) đã có tác động tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh- Kinh Bắc.

Đặc biệt là gìn giữ phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể - Dân ca Quan họ Bắc Ninh, tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cũng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2014. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vừa mang đậm bản sắc văn hóa Xứ Nghệ vừa chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, công tác bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ đã được UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao quan tâm đẩy mạnh. Trong đó nhiệm vụ xây dựng, phát triển hệ thống câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm và truyền dạy dân ca Ví, Giặm trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định là việc làm thiết thực, tiên quyết cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm trên địa bàn tỉnh.

Các câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm ra đời như là mô hình sinh hoạt tập thể, hướng tới việc lưu giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời nuôi dưỡng, ươm mầm những tài năng cho nghệ thuật truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chia sẻ về mô hình “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”.

Theo ông Cường, mô hình này có mục đích thúc đẩy những giá trị tốt đẹp của các tín ngưỡng, tôn giáo; nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn  kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết  xây dựng đời sống văn hóa”.  

Sau hơn một năm thực hiện mô hình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn các khu dân cư làm điểm đã được nâng cao; việc thực hiện  nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành nền nếp văn hoá, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn  hóa dân tộc, ngăn chặn biểu hiện tiêu cực diễn ra trong xã hội.

Với những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm và giải pháp nhân rộng rút ra từ thực tiễn chỉ đạo và triển khai thực hiện mô hình “Vận động đồng bào có  đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được chia sẻ tại Hội nghị hôm nay, chúng tôi hy vọng  góp thêm với Hội nghị một giải pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa  công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nói.

Trước Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc, đoàn đại biểu đã tham dự lễ báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã gắn Huy hiệu Bác Hồ tuyên dương 78 gương điển hình trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Đây là vinh dự không chỉ của 78 cá nhân mà là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước.

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá - 4

Đoàn đại biểu Bộ VHTTDL viếng Lăng và báo công dâng Bác. Nguồn ảnh: Báo điện tử Tổ quốc

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá - 5

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Huy hiệu Bác Hồ cho 78 gương điển hình tiên tiến. Nguồn ảnh: Báo điện tử Tổ quốc

Chiều cùng ngày, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hoá toàn quốc năm 2023. Thông tin về Hội nghị sẽ tiếp tục được Thời báo Văn học nghệ thuật cập nhật.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

4 sân bay

4 sân bay "khủng" nhất thế giới

Hàng không là phương tiện di chuyển tiện lợi và hiện đại bậc nhất nên các sân bay tại các quốc gia luôn được mở rộng với diện tích ngày càng lớn hơn cũng như hiện đại hơn rất nhiều.