Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị đại biểu tập trung vào các vấn đề lớn và khó

HĐND thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, đây là kỳ họp để HĐND Thành phố xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh nâng cao chất lượng đời sống dân sinh trên địa bàn Thủ đô. 

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin