Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

“Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn, sự đồng cảm sâu sắc với nhân dân, khát vọng lớn lao, sẵn sàng dấn thân, hòa mình vào thực tiễn đời sống phong phú, sinh động của đất nước, đồng hành với Đảng, dân tộc trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đó là những chia sẻ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Giáp Thìn 2024.

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - 1

Toàn cảnh Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Tuấn Anh

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ quyết tâm cống hiến với tinh thần trách nhiệm cao

Với chủ đề “Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đồng hành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Hội nghị gặp mặt có sự tham dự của 210 đại biểu đại diện tiêu biểu cho giới trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp xây dựng nền khoa học công nghệ, giáo dục, đào đạo của đất nước và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh

Tại Hội nghị, với tình cảm chân thành, sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu là những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã có những trao đổi, chia sẻ cởi mở về những kinh nghiệm, kết quả nổi bật và quyết tâm cống hiến, khát vọng của bản thân, của ngành, của giới mình.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng ấm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ. Ông cho rằng, chính sự quan tâm và tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tạo thêm động lực để giới tri thức, khoa học, tinh hoa văn hóa nước nhà tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, có thêm nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - 3

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh

PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cũng khẳng định, cuộc gặp mặt ấm áp, thân tình này đã trở thành truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ - lực lượng hùng hậu, tin tưởng, tinh túy trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân.

Điểm qua một số hoạt động tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trong năm 2023, PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân cho rằng, tuy còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng có thể coi đây là một năm khởi sắc toàn diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên. Cho thấy các Hội đã chủ động, sáng tạo với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, rộng khắp trong cả nước. Ở các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố cũng diễn ra các hoạt động sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần đáp ứng và nâng cao điều kiện hưởng thụ giá trị văn hoá của nhân dân.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh: “Qua mọi thời kỳ, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng đến sự nghiệp phát triển văn hóa và dành cho giới văn học nghệ thuật Việt Nam sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, kịp thời, sự ủng hộ hiệu quả. Nhất là trong quá trình đất nước đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện thì sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng mạnh mẽ, cụ thể hơn”.

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - 4

PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh

Các đại biểu tham dự Hội nghị khẳng định tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, đã đưa đất nước ta ngày càng phát triển; mặc dù còn nhiều khó khăn song thế và lực của Việt Nam đã được tăng cường; những kết quả mà đất nước đạt được trên nhiều lĩnh vực; đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay.

Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, động viên, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ không ngừng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Để phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ niềm vui mừng khi thấy đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam thời gian qua ngày càng lớn mạnh, hoạt động ngày càng tích cực, đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc.

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - 5

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Theo Chủ tịch nước, bằng hoạt động của mình, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã làm gia tăng chất lượng nguồn nhân lực; tham mưu, tư vấn, phản biện, cung cấp nhiều luận cứ khoa học, góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gặt hái nhiều thành tựu trong những lĩnh vực chuyên ngành, chuyên sâu; góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, cải thiện năng suất lao động, hiệu quả sản xuất-kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là với người dân ở vùng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của đất nước; góp phần truyền bá tri thức tiến bộ, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Nhận định việc xây dựng, phát triển và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một việc rất quan trọng và rất cần thiết cả trước mắt và lâu dài, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về trí thức, khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, về văn hóa, văn học nghệ thuật.

Đồng thời, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; tích cực thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tạo môi trường thuận lợi để phát huy tốt nhất vai trò, sự đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - 6

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Xây dựng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới; đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; vun trồng các tài năng văn học - nghệ thuật; khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng và ý chí vươn lên, sẵn sàng dấn thân, cống hiến trí tuệ, tài năng, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, lan tỏa những điều lành, điều thiện; tích cực xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ. 

Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; tạo mọi điều kiện tốt nhất để giải phóng tiềm năng, phát huy trí tuệ và năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Có cơ chế hiệu quả để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham gia tư vấn, giám sát, phản biện, giám định xã hội, tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các tổ chức hội của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ từ Trung ương đến địa phương, nhất là Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy, tập hợp ngày càng đông đảo, đoàn kết đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ở trong và ngoài nước; thực sự là môi trường hoạt động nghề nghiệp, trở thành cầu nối tin cậy và vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - 7

Cuộc gặp mặt nhằm tiếp tục ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, lắng nghe những sẻ chia của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Trần Huấn

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước nhà có vai trò quan trọng, có ý nghĩa then chốt với vận mệnh và tương lai của dân tộc. Đảng, Nhà nước mong muốn các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tiếp tục tận tâm, tận hiến với quốc gia, dân tộc, không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ, tăng cường đoàn kết, hợp tác, chú trọng đào tạo, dìu dắt thế hệ kế cận, sẵn sàng gánh vác trọng trách trong tương lai, vì một nước Việt Nam phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 tiếp tục cổ vũ, động viên đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước phát huy tài năng, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, thống nhất, hăng say sáng tạo nhiều công trình, tác phẩm lớn, có giá trị, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất