'Trung ương thông qua trường hợp đặc biệt với số phiếu rất cao'

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trung ương đã thông qua một số trường hợp "đặc biệt" và danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) sáng 17/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, bổ sung một số Ủy viên Trung ương khoá XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XIII và một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Cũng tại Hội nghị này, Trung ương đã thông qua danh sách nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XIII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIII với số phiếu tập trung rất cao.

'Trung ương thông qua trường hợp đặc biệt với số phiếu rất cao' - 1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương đã thông qua một số trường hợp đặc biệt và danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao. Ảnh: 

TTXVN.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất rất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung ương cũng đã thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2016-2020.

Đồng thời, Trung ương yêu cầu Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà soát lại toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ Đại hội, để bảo đảm cho Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Nhận định Hội nghị Trung ương 15 đã thành công rất tốt đẹp, Tổng bí thư cho rằng các công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra với cách làm hết sức chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, bài bản và tạo được sự thống nhất rất cao.

'Trung ương thông qua trường hợp đặc biệt với số phiếu rất cao' - 2

Hội nghị Trung ương 15 đã bế mạc sau 1,5 ngày làm việc, sớm hơn kế hoạch dự kiến 1,5 ngày. Ảnh:

 Đoàn Bắc.

Theo Tổng bí thư, Hội nghị Trung ương 15 cũng là hội nghị cuối cùng của khoá XII.

“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng và tự hào khẳng định: Suốt nhiệm kỳ khoá XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu khó khăn, biến động khó lường, bao nhiêu thử thách, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khoá đã đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, để chúng ta tiếp tục vững bước vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi mới đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới rực rỡ hơn nữa”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Nêu rõ chỉ còn đúng một tuần nữa Đại hội XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc, Tổng bí thư khẳng định đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất