Hà Nội ban hành Kế hoạch: Khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 không còn xảy ra các vụ tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm quán triệt và cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam và Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội; nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân về tác hại bom mìn, vật liệu nổ, chất độc hóa học/dioxin; tiếp tục tham gia, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách của Nhà nước, của thành phố; từng bước quan tâm đầu tư, kịp thời điều chỉnh định mức, chế độ bảo đảm cho nạn nhân cải thiện chất lượng cuộc sống, khắc phục khó khăn vươn lên, tái hòa nhập với cộng đồng.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chủ động phòng tránh phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin và tai nạn bom mìn, vật liệu nổ.

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá và xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự liên kết chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế, tăng cường nguồn lực xã hội hóa, để thu hút sự quan tâm, ủng hộ, tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ, chất độc hóa học/dioxin đối với con người và môi trường.

Hà Nội ban hành Kế hoạch: Khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh - 1

Ảnh minh họa (Nguồn: Sưu tầm)

Đáng chú ý, UBND thành phố đặt ra là kiểm soát toàn bộ các nguy cơ ảnh hưởng của chất độc hóa học/dioxin đối với sức khỏe con người để không gia tăng nạn nhân, tổ chức rà soát, xác định các nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn thành phố, hỗ trợ các nạn nhân vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng xã hội.

UBND thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 xác định được trên 90% nạn nhân, đến năm 2030 hoàn thành việc xác định nạn nhân qua các thế hệ, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định; các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bảo đảm 100% nạn nhân chất độc hóa học/dioxin được quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản nhằm giảm nguy cơ gia tăng nạn nhân ở các thế hệ tiếp theo. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh. Phấn đấu đến năm 2025 không còn xảy ra các vụ tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn thành phố.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tập đoàn Nam Cường nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Tập đoàn Nam Cường nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ngày 5/10/2023, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp Đỗ Hồng Quân thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam và Bằng khen cho bà Lê Thị Thúy Ngà - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội và tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội vì đã có thà