Lấy ý kiến người dân về kinh phí thẩm định sách giáo khoa

21-12-2020 14:32

Theo dõi trên

(Arttimes) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp của người dân về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo dự thảo, nguồn kinh phí thẩm định gồm nguồn ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề thuộc ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và nguồn tài trợ, hỗ trợ, nguồn vốn xã hội hóa, vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Lấy ý kiến người dân về kinh phí thẩm định sách giáo khoa - 1

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến người dân cho Thông tư Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ảnh: 

NXB Giáo dục Việt Nam.

Dự thảo cũng đưa ra các nội dung và mức chi cho việc thẩm định sách giáo khoa. Trong đó, khoản chi tổ chức họp thẩm định sách giáo khoa (thuê hội trường, phòng họp, trang thiết bị...) tùy thuộc vào thực tế phát sinh.

Các khoản chi phí thực tế nêu trên khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định. Các khoản chi thuê hội trường, phòng họp, thuê thiết bị phải có hợp đồng, hoá đơn theo quy định.

Trong trường hợp mượn cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị khác tổ chức họp thẩm định nhưng vẫn phải thanh toán các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh, an ninh, phục vụ, chứng từ thanh toán là bản hợp đồng và thanh lý hợp đồng công việc giữa hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, đơn vị cho mượn cơ sở vật chất. Bên cho mượn cơ sở vật chất hạch toán khoản thu này để giảm chi kinh phí hoạt động của đơn vị.

Khoản chi nước uống áp dụng mức chi nước uống tổ chức các cuộc hội nghị theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Các khoản chi cho thành viên hội đồng thẩm định gồm chi tiền công đọc thẩm định tài liệu trước phiên họp (tối đa 35.000 đồng/tiết/người), thanh toán tiền phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ, phụ cấp tiền ăn (theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC).

Với mức chi tiền công họp thẩm định, chủ tịch hội đồng thẩm định nhận tối đa 200.000 đồng/người/buổi, phó chủ tịch, ủy viên, thư ký hội đồng thẩm định là tối đa 150.000 đồng/người/buổi.

Quy định mức chi trên được áp dụng cho công tác thẩm định sách giáo khoa, bao gồm cả sách lớp 2, lớp 6 sắp tới.

"Mức chi này áp dụng đối với thành viên hội đồng thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hết hiệu lực thi hành khi văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có hiệu lực thi hành", trích dự thảo.

Theo Zing.vn None
Bạn đang đọc bài viết "Lấy ý kiến người dân về kinh phí thẩm định sách giáo khoa" tại chuyên mục Tin Tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 024 66 839 235 hoặc gửi về địa chỉ email toasoan.vhnt@gmail.com.  
Xem bình luận
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin