Nhiều dịch vụ hỗ trợ người bán dâm hoàn lương

Bộ LĐ-TB-XH đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở xã hội.

Tin liên quan

Tin mới nhất