4 công việc sẽ sớm bị AI thay thế và 4 công việc chỉ con người mới có thể làm

Đây là những công việc mà các chuyên gia dự đoán sẽ dễ bị thay thế nhất bởi AI và những công việc mà chỉ con người mới có thể làm.

Phan Hoàng - Howstuffworks

Tin liên quan

Tin mới nhất