5 dấu hiệu chứng tỏ bạn không thể giàu

Những dấu hiệu sau đây cho thấy bạn khó có thể làm giàu, cần thay đổi càng sớm càng tốt.

Phan Hoàng - CNBC

Tin liên quan

Tin mới nhất