Điều gì xảy ra khi viên đạn được súng "kích hỏa"?

Tốc độ của viên đạn phụ thuộc vào thiết kế của viên đạn và khẩu súng, cũng như điều gì sẽ xảy ra sau khi viên đạn được khai hỏa.

Phan Hoàng - Livescience

Tin liên quan

Tin mới nhất