Điều gì xảy ra với động vật dưới biển khi có bão?

Hậu quả của một cơn bão có thể có những tác động tàn phá riêng, từ sự thay đổi độ mặn cho đến sự xâm lấn của trầm tích và vi khuẩn.

Phan Hoàng - Sience Alert

Tin liên quan

Tin mới nhất