Hậu quả ít ai biết của tư thế ngồi tưởng như rất thoải mái

Tư thế ngồi này tưởng như vô hại và là thói quen của nhiều người nhưng nó lại gây ra nhiều hậu quả ít ai biết.

Phan Hoàng - IFLScience

Tin liên quan

Tin mới nhất