Lửng mật quyết chiến với 3 con báo hoa mai

3 con báo to lớn tưởng rằng con lửng mật sẽ là một "bữa ăn" dễ dàng cho chúng.

Phan Hoàng - Kruger

Tin liên quan

Tin mới nhất