Vì sao ở Bắc Cực có gấu nhưng ở Nam Cực lại không?

Nam Cực cũng có băng biển, nhiệt độ lạnh và hải cẩu nhưng tại sao không có bất kỳ con gấu nào tại đây?

Phan Hoàng - Live Science

Tin liên quan

Tin mới nhất