Quy định mới về việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2

Bộ Y tế vừa có văn bản số 4920/BYT-KHTC quy định về việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PT-PCR sau khi nhận được phản ánh một số đơn vị, địa phương về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PT-PCR.

Theo đó, việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 bằng PCR được thực hiện như sau:

Trường hợp thanh toán phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm (trừ trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng): Thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BYT NGÀY 18/02/2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (trước đây là Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế).

Quy định mới về việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 - 1

Chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PT-PCR được Bộ Y tế quy định qua văn bản số 4920/BYT-KHTC. (Ảnh minh họa : Huyền Thương)

Trường hợp thực hiện xét nghiệm xét SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả và trường hợp thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc trường hợp nêu trên do ngân sách nhà nước chi trả: Thực hiện theo hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đầu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do địa phương đặt hàng thanh toán từ ngân sách địa phương, đề nghị UBND tỉnh/thành phố quy định theo thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 149/20216/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ; căn cứ, phương pháp, trình tự định giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá, quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ.

Về việc áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19, trước đó Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1436/QĐ-BYT ngày 04/3/2021, Quyết định 4228/QĐ-BYT ngày 01/9/2021, Quyết định 4686/QĐ-BYT ngày 5/10/2021, Quyết định 5160/QĐ-BYT ngày 08/11/2021 về định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2làm cơ sở để Bộ Y tế ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 nay đã thay thế bởi Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022.

Đối với việc thực hiện xét nghiệm tự nguyện, theo yêu cầu, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm; chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và việc triển khai công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương để thực hiện theo quy định.

Văn bản nêu rõ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố chỉ đạo và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc triển khai thực hiện; Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các cơ sở y tế và Y tế các Bộ, Ngành thực hiện theo quy định.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tạ Hữu Yên: Nhà thơ có nhiều tác phẩm được phổ nhạc

Tạ Hữu Yên: Nhà thơ có nhiều tác phẩm được phổ nhạc

Trước khi đến với thơ, nhà thơ quân đội Tạ Hữu Yên (1927 - 2013) học làm ca dao. Những bài ca dao cổ gợi cho ông nhiều vẻ đẹp về các tứ thơ, từ ngữ, hình ảnh, liên tưởng ẩn dụ... và đặc biệt là âm điệu. m điệu của ca dao dễ vào nhạc. Ông có "duyên" làm thơ phổ nhạc, một phần là do ông giữ được vần điệu của thơ. Nhiều bài thơ của ông gần như những lời ca dao mà nhiều đ