8 năm vàng son để trẻ trở thành nhân tài, nếu bỏ lỡ bố mẹ sẽ hối tiếc cả đời

Nắm được các quy luật phát triển của trẻ, bố mẹ sẽ bớt lo lắng cũng như có sự quan tâm đúng mực trong quá trình nuôi dưỡng con.

8 năm vàng son để trẻ trở thành nhân tài, nếu bỏ lỡ bố mẹ sẽ hối tiếc cả đời - 1

Trong quá trình phát triển, trẻ sẽ trải qua nhiều gia đoạn khác nhau để hoàn thiện bản thân và hình thành tính cách. Ở mỗi giai đoạn trẻ đều có những đặc điểm riêng biệt tạo ra nhiều khó khăn, thử thách đối với bố mẹ. 

Viện Phát triển trẻ em Gesell tại Đại học Yale đã tiến hành một cuộc nghiên cứu, họ đã theo dõi sự phát triển của hàng nghìn trẻ em và nhận thấy rằng hành vi của con người phát triển theo quy luật. Nếu nắm được các quy luật phát triển này, bố mẹ sẽ bớt lo lắng cũng như có sự quan tâm đúng mực trong quá trình nuôi dưỡng con.

Đồng thời, bố mẹ có thể dự đoán được thành tích, đặc điểm của trẻ trong các khía cạnh từ sự phát triển vận động, ngôn ngữ, hành vi xã hội và cảm xúc ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau.

1 tuổi: Phát triển cảm giác an toàn

8 năm vàng son để trẻ trở thành nhân tài, nếu bỏ lỡ bố mẹ sẽ hối tiếc cả đời - 2

2 tuổi: Phát triển khiếu hài hước

8 năm vàng son để trẻ trở thành nhân tài, nếu bỏ lỡ bố mẹ sẽ hối tiếc cả đời - 3

3 tuổi: Phát triển khả năng sáng tạo

8 năm vàng son để trẻ trở thành nhân tài, nếu bỏ lỡ bố mẹ sẽ hối tiếc cả đời - 4

4 tuổi: Phát triển nhanh chóng về khả năng diễn đạt ngôn ngữ

8 năm vàng son để trẻ trở thành nhân tài, nếu bỏ lỡ bố mẹ sẽ hối tiếc cả đời - 5

5 tuổi: Gắn bó và hòa thuận nhất với bố mẹ

8 năm vàng son để trẻ trở thành nhân tài, nếu bỏ lỡ bố mẹ sẽ hối tiếc cả đời - 6

6 tuổi: Xung đột nội tâm nổi lên nhiều hơn

8 năm vàng son để trẻ trở thành nhân tài, nếu bỏ lỡ bố mẹ sẽ hối tiếc cả đời - 7

Tuổi 7: Tư duy trừu tượng bắt đầu phát triển

8 năm vàng son để trẻ trở thành nhân tài, nếu bỏ lỡ bố mẹ sẽ hối tiếc cả đời - 8

8 tuổi: Năng động suy nghĩ và tư duy

8 năm vàng son để trẻ trở thành nhân tài, nếu bỏ lỡ bố mẹ sẽ hối tiếc cả đời - 9

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất