Truyện cổ tích: Sự tích cỏ và lúa

Từ đấy, cỏ thích sống chung với lúa để đỡ khỏi làm việc mà vẫn có ăn...

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất