Vạch tóc đếm xoáy đỉnh đầu của con để "tiên đoán" tính cách, vận mệnh tương lai

Nhiều người tin rằng, nhìn vào kiểu và số lượng xoáy tóc, có thể đoán được phần nào tính cách, số mệnh cuộc đời của trẻ về sau.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất