Bây giờ muốn cưới vợ phải có "mâm cơm ở cữ thịnh soạn" của mẹ chồng

Một thời mỗi khác, thời bây giờ muốn cưới được vợ thì phải đảm bảo có "mâm cơm ở cữ" thật thịnh soạn mới được.

Bây giờ muốn cưới vợ phải có "mâm cơm ở cữ thịnh soạn" của mẹ chồng - 1

Truyện Cổ Remix

Tin liên quan

Tin mới nhất