Đạo diễn Lê Hoàng: Sân khấu ở Việt Nam còn hạn chế

Nam đạo diễn nêu quan điểm ở góc nhìn của một người làm về văn hóa.

THÚY VI

Tin liên quan

Tin mới nhất