Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(VHNT) - Quốc kỳ, quốc huy và Quốc ca là 3 biểu tượng chính thức cho một đất nước, một quốc gia. Bộ 3 này của Việt Nam còn thể hiện hết sức đầy đủ và súc tích về đất nước và con người Việt Nam, về cội nguồn, về ý chí, về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam.

Quốc kỳ - Cờ đỏ sao vàng

Theo điều 13 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 1

Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lá cờ đỏ sao vàng đã thể hiện được khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc Việt Nam. Quốc kỳ Việt Nam là biểu tượng thiêng liêng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết các dân tộc Việt, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam; khẳng định một quốc gia độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Quốc huy - Biểu tượng Nhà nước Việt Nam

Theo điều 13 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 2

Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc ca - Tiến Quân ca

Theo điều 13 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca.

Quốc ca là giai điệu thiêng liêng, đầy tự hào của dân tộc Việt Nam ta. "Tiến quân ca" ra đời vào năm 1944, được in trên báo Độc lập do chính tác giả tự tay khắc bản nhạc lên phiến đá để in báo. Ngày 13/8/1945, trước khi Tổng khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức chọn "Tiến quân ca" làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 3

Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngọc Bích (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất