Trang phê bình âm nhạc chấm album Taylor Swift: 6 điểm

Trước đó, trang phê bình âm nhạc này đã chấm album LINK của Hoàng Thuỳ Linh được 7.2 điểm.

Minh Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất