Người giàu nhất lịch sử nhân loại là ai?

Người đàn ông này có giá trị tài sản ròng đáng kinh ngạc trong lịch sử nhân loại.

Xuyến Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất