Chùm ảnh Mùa nước đổ ở Mù Cang Chải (Yên Bái)

Chùm ảnh Mùa nước đổ ở Mù Cang Chải (Yên Bái) Tác giả: NSNA Nguyễn Tiến Dũng, Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Chùm ảnh Mùa nước đổ ở Mù Cang Chải (Yên Bái) - 1Chùm ảnh Mùa nước đổ ở Mù Cang Chải (Yên Bái) - 2

Chùm ảnh Mùa nước đổ ở Mù Cang Chải (Yên Bái) - 3

Chùm ảnh Mùa nước đổ ở Mù Cang Chải (Yên Bái) - 4

Chùm ảnh Mùa nước đổ ở Mù Cang Chải (Yên Bái) - 5

NSNA Nguyễn Tiến Dũng

Tin liên quan

Tin mới nhất