Tổng thuật Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 29/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật và hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương 6 tháng đầu năm 2022. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam PGS.TS. NS Đỗ Hồng Quân chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các cơ quan liên quan.

Tổng thuật Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật 6 tháng đầu năm 2022 - 1

Hội nghị diễn ra tại Hội trường số 7 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, các hoạt động văn học nghệ thuật đã từng bước được phục hồi sau gần 3 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh Covid – 19. Bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trong nửa đầu năm 2022, nhiều chương trình, sự kiện, chính sách mới cho văn hóa, văn học nghệ thuật, chăm lo đời sống cho văn nghệ sĩ đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để triển khai.

Đại bộ phận văn nghệ sĩ tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và những quyết sách của Đảng, kiên trì, tâm huyết với công việc sáng tạo, gắn bó với các giá trị truyền thống yêu nước và cách mạng, khẳng định các giá trị đạo đức, nhân văn của dân tộc. Đội ngũ văn nghệ sĩ, Liên hiệp và các Hội tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng của đất nước.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều chuyển động mới, đời sống văn học nghệ thuật có bước khởi sắc, phong phú, đa dạng. Nhiều tác phẩm được in ấn, triển lãm, biểu diễn, nhiều cuộc hội thảo lớn diễn ra với những phương thức sinh động, sáng tạo.

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 về các vấn đề như: Chính sách đã ban hành chậm được thực thi; Nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí vẫn chưa được phê duyệt; Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước gặp nhiều khó khăn; Nhiều đơn vị chưa quản lý hiệu quả thành viên, hoạt động của các văn nghệ sĩ do mình phụ trách; Một số văn nghệ sĩ chưa ý thức được trách nhiệm xã hội;…

Về nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, Ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, tổng kết thực tiễn, kịp thời kiến nghị các cơ chế, chính sách phát triển văn hộc, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ.

Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp (25/7/1948 – 27/7/2023). Liên hiệp và các hội cần tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, trước mắt là kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2022),… vận động hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm về đề tài thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị cũng nhận được rất nhiều ý kiến của đại diện các hội chuyên ngành như tham luận của Thiếu tướng – Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Nhà văn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam;…

Tổng thuật Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật 6 tháng đầu năm 2022 - 2

Thiếu tướng – Nhạc sĩ Đức Trịnh đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham luận của các cơ quan: Ban Dân vận Trung ương; Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an; Bộ Tài chính; Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương;…

Tổng thuật Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật 6 tháng đầu năm 2022 - 3

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an phát biểu tham luận

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết, Ban Tuyên giáo đã ghi nhận, tiếp thu và sẽ nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ban ngành có liên quan để đưa những hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng trong công tác văn hóa văn nghệ trong thời gian tới.

Tổng thuật Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật 6 tháng đầu năm 2022 - 4

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu kết thúc Hội nghị

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực, nhanh chóng hoàn thiện các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác văn học nghệ thuật đang là nhiệm vụ rất cấp bách và cần phải ưu tiên thực hiện. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp và các hội chuyên ngành đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nỗ lực và đạt được rất nhiều thành tích.

Ông Lâm đề nghị Liên hiệp và các hội rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình công tác, từng bước nâng cao chất lượng. Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện xã hội và tham gia tích cực cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng và phát huy các chính sách có liên quan. Đặc biệt là việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong giới văn nghệ sĩ, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong lĩnh vực hoạt động và thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như các cơ quan chức năng để đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái, các thế lực thù địch.

Nhanh chóng tháo gỡ, hoàn thiện các thủ tục để đề án hỗ trợ của Chính phủ có hiệu lực được thi hành, sớm giải ngân kinh phí. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần quan tâm hơn nữa đến công tác văn học, nghệ thuật thúc đẩy hoàn thiện cơ chế chính sách để tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Cuối tháng 9/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ gửi văn bản đề nghị các hội, các địa phương báo cáo tình hình hoạt động trong một năm triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất