'Đoàn kết làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam, được hun đúc suốt chiều dài lịch sử.

Sáng 18/11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử.

Sức mạnh to lớn của cả dân tộc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng kể từ ngày thành lập, tổ chức Mặt trận luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội; tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, các dự án luật, pháp lệnh góp phần hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

'Đoàn kết làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam' - 1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Ảnh: 

TTXVN.

"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh", Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá.

Trong suốt 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân và hai lần vinh dự được trao tặng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những cố gắng và những bước phát triển của Mặt trận qua các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Nhiều thời cơ, thách thức đan xen

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến khó lường, nước ta có nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ông yêu cầu Mặt trận kiên quyết bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo - Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

"Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc", Tổng bí thư, Chủ tịch nước dẫn lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta, là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc.

'Đoàn kết làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam' - 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: 

TTXVN. Phát huy vai trò phản biện xã hội

Mặt trận các cấp cần phát huy dân chủ bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc.

"Mặt trận các cấp phải thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Mặt trận cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Bộ Chính trị; tăng cường giám sát để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, ổn định xã hội, phát triển toàn diện và bền vững đất nước.

Mặt trận Tổ quốc đồng thời phải tiếp tục làm tốt vai trò phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong giám sát và phản biện xã hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, đóng góp ý kiến cho các chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề quốc kế dân sinh, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận cần lắng nghe ý kiến nhân dân; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở; tin dân và tôn trọng dân, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất