Bộ Xây dựng chưa phê duyệt phương án bán 'đất vàng' của VICEM

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) đã để xuất thay đổi phương án xử lý 3 cơ sở nhà đất nhưng hiện Bộ Xây dựng vẫn chưa đồng ý xét duyệt.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, trong đó có nội dung về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất trước khi cổ phần hóa của VICEM.

Theo Bộ Xây dựng cho biết, VICEM muốn thay đổi phương án xử lý nhà đất được Bộ Xây dựng phê duyệt ở 3 dự án. Đầu tiên, với lô "đất vàng" 10E6 Phạm Hùng thuộc dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM, được chuyển từ "tiếp tục quản lý, sử dụng để thực hiện dự án" sang phương án "bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất".

Bộ Xây dựng chưa phê duyệt phương án bán 'đất vàng' của VICEM - 1 Phương án đề xuất của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) chưa được phê duyệt

Nguyên nhân thay đổi được VICEM cho rằng đầu tư trung tâm này không hiệu quả. Theo dự án được duyệt, trung tâm tại Phạm Hùng ngoài phần chức năng là trụ sở điều hành của VICEM sẽ được khai thác, cho thuê mặt bằng. Tuy nhiên, theo đề án tái cơ cấu, doanh nghiệp buộc phải tập trung vào ngành nghề chính là sản xuất xi măng. Lĩnh vực đầu tư phát triển, kinh doanh bất động sản không thuộc thế mạnh, ngành nghề kinh doanh của tổng công ty.

Với dự án Nhà máy kết cấu bê tông, vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi thuộc khu công nghiệp Đông Hồi cũng được VICEM đề xuất "chuyển nhượng cho VICEM Hoàng Mai". Theo Bộ Xây dựng, VICEM giải thích thị trường tiêu thụ loại vật liệu này gặp khó khăn. Tổng công ty đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận chủ trương chuyển nhượng. Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng là đơn vị thành viên của VICEM, đang có nhu cầu đất để xây dựng trạm nghiền xi măng.

Với dự án Khu tổng hợp Vĩnh Tuy tại ngõ 122 Vĩnh Tuy, VICEM đề xuất tiếp tục quản lý sử dụng dù có điều chỉnh từ "quản lý sử dụng để triển khai dự án" sang hình thức "cho phép VICEM được tiếp tục quản lý, sử dụng khu đất để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh như hiện trạng".

Theo Bộ Xây dựng, việc VICEM thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất với 3 dự án trên để trình cơ quan chức năng phê duyệt trước khi lập dự án cổ phần hoá là thực hiện đúng quy trình. Phương án điều chỉnh được VICEM đề xuất dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp và chủ trương của Chính phủ. Tuy nhiên, các phương án này hiện trong quá trình xem xét, chưa được phê duyệt.

Với đất ở hai dự án ở Phạm Hùng và Đông Hồi mà VICEM muốn thay đổi hình thức xử lý, doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng phương án được duyệt, tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, không làm thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

VICEM là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu. Đơn vị này đang phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trước khi lập phương án sử dụng đất sau cổ phần hoá trong năm 2020 theo quyết định của Chính phủ.

Thúy Sơn None

Tin liên quan

Tin mới nhất