Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí

Ngày 2/6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.

Hội nghị diễn ra tại 66 điểm cầu với sự tham gia của 1.867 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước; lãnh đạo làm công tác thông tin, tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị được tổ chức nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần tuyên truyền thật tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương, góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng.

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí - 1

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương, với sự tham dự của: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn hệ thống chính trị tích cực thực hiện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tích cực thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII và khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Hội nghị, thông qua chuyên đề “Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận”, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã cung cấp cho các nhà báo những tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết về thể loại chính luận cũng như việc vận dụng thể loại này trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh nhấn mạnh, chính luận trong đó có xã luận là thể loại được coi là “đại bác” của báo chí nên nhiều nhà báo ngại viết, hoặc khi viết không đạt yêu cầu. Là “đại bác” vì thể loại này phải nêu rõ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thái độ của các cơ quan chức năng cũng như người viết phải tỏ rõ chính kiến về những việc phải làm để ổn định dư luận xã hôi, củng cố niềm tin, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các thể tài khác, người viết thường viết về những sự kiện cụ thể, có thể nêu chính kiến cá nhân, còn ở bài chính luận, người viết phải bám chắc chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước để toát lên tính tư tưởng của các vấn đề được đề cập theo định hướng của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh cho rằng, người viết chính luận cần có 4 phẩm chất: Tích lũy vốn sống trong một thời gian dài; có năng lực tổng hợp, khái quát sự kiện; có sự hài hòa giữa trình bày lý luận và thực tiễn; có nghệ thuật diễn đạt hấp dẫn, dễ đi vào lòng người.

Trình bày chuyên đề “Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 (khoá XIII)”, ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Đại hội XIII chỉ ra rằng phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, điểm mới ở đây chính là thêm phạm trù “tiêu cực”. Cùng với đó, Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng xác định mở rộng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra ngoài khu vực kinh tế nhà nước.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, chúng ta xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước đóng vai trò quan trọng, đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước, đóng góp lớn trong việc giải quyết công ăn, việc làm, đóng góp rất lớn trong hoạt động an sinh, xã hội, từ thiện…

Ông Nguyễn Đức Hà cũng chỉ ra rằng, xung quanh vấn đề hoạt động của khu vực kinh tế ngoài nhà nước đã bộc lộ, chứa đựng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn hại tới cả hệ thống chính trị. Nhiều vụ án, vụ việc tiêu cực đều có bóng dáng, bóng hình của các cơ quan nhà nước. Vụ việc, vụ án nào cũng có bóng dáng, bóng hình của cán bộ, công chức nhà nước, kể cả cán bộ cấp cao.

“Từ sau Đại hội XIII của Đảng, chúng ta đã làm rất tích cực, rất quyết liệt, rất mạnh mẽ, phanh phui ra nhiều vụ án lớn trực thuộc những khu vực ngoài kinh tế nhà nước. Việt Á, Tân Hoàng Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát, AIC… đều thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Vụ án nào cũng có hình bóng của các cơ quan nhà nước. Vụ án nào cũng có bóng dáng cán bộ, công chức của nhà nước trong đó. Từ những quan điểm rất cơ bản này, chỉ đạo, chi phối công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai từ sau Đại hội XIII tới nay”, ông Nguyễn Đức Hà nói.

Tại Hội nghị, ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đã giới thiệu chủ đề, đề tài, cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; ông Phạm Tiến Dũng - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh đã giới thiệu kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí về xây dựng Đảng.

Hội nghị cũng được lắng nghe chia sẻ của nhà báo Nguyễn Xuân Bắc - nguyên Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân và nhà báo Phạm Hoài Nam (Báo Sài Gòn Giải phóng) về kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng của các tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyện về những sinh viên Khoa Văn - Đại học Tổng hợp

Chuyện về những sinh viên Khoa Văn - Đại học Tổng hợp

Đợt lên Điện Biên vừa qua, tôi được ngồi bên PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, bao chuyện trò rôm rả, kể cả chuyện mới đây các anh đi chúc mừng người bạn học năm xưa là cùng lớp đại học Văn là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tròn 80 tuổi.

30 mâm cơm dành cho 2 người cực hấp dẫn

30 mâm cơm dành cho 2 người cực hấp dẫn

Chị Hường Nguyễn (Hà Nội) rất yêu thích việc vào bếp mỗi ngày. Những mâm cơm chị nấu rất đơn giản nhưng ngon miệng, được nhiều chị em học theo để khỏi phải nghĩ nấu gì tối nay.