Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa X

14-01-2021 15:55

Theo dõi trên

Trong hai ngày 13 và 14 tháng 01 năm 2021, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) với sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể hữu quan Trung ương và địa phương cùng hơn 261 đại biểu đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật trong cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng tới Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí biểu dương và khẳng định những thành tựu nổi bật của nền văn học nghệ thuật Việt Nam trên chặng đường hơn 75 năm qua kể từ khi Hội văn hóa cứu quốc được thành lập (1943), Hội Văn nghệ Việt Nam ra đời (7/1948), nhấn mạnh về những định hướng lớn của nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay phải có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật góp phần xứng đáng vào việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa X - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa X. Ảnh: Nguyễn Chi

Với phương hướng tổng quát "Phát huy tính tích cực xã hội, cộng hưởng mọi tài năng, tâm huyết sáng tạo, đưa đời sống văn học nghệ thuật lên một tầm cao mới, in dấu vẻ vang về giai đoạn chuyển đổi đặc biệt của công cuộc bảo vệ và phát triển bền vững đất nước", Đại hội đã thảo luận và quyết nghị rất nhiều nội dung quan trọng như:

Tổng kết công tác của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa IX (nhiệm kì 2016-2020) và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Liên hiệp các Hội VHNT khóa X (nhiệm kì 2020-2025), nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thành một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ sáng tạo, nhất trí về chính trị và tư tưởng, tôn trọng tự do sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, thực sự coi trọng tính đặc thù của sáng tạo nghệ thuật, khơi dậy mọi tiềm năng, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng chuyên nghiệp hóa, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, đáp ứng nhiệm vụ phát triển bền vững của đất nước”.

Sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thông qua kết quả hiệp thương danh sách Ủy viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kì 2020-2025 (gồm 78 vị); danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kì 2020-2025 (gồm 27 vị) ; danh sách Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kì 20202025 (gồm 07 vị) và thông qua kết quả bầu các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kì 2020-2025 (gồm 05 vị).

Có thể nói, Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kì 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển Văn học nghệ thuật Việt Nam với nhiệm vụ chủ yếu là "hướng tới một mùa bội thu mới của nền văn học nghệ thuật với những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có sức sống lâu bền, đóng góp xứng đáng vào sự hình thành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình, xây dựng môi trường đạo đức và nhân cách con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, xây dựng môi trường đạo đức trong sáng và lành mạnh, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Nhóm PV None
Bạn đang đọc bài viết "Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa X" tại chuyên mục Tin Tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 024 66 839 235 hoặc gửi về địa chỉ email toasoan.vhnt@gmail.com.  
Xem bình luận
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin