Hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo hướng dẫn, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WCT), Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WPPT) và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Chương trình có sự tham dự của NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ông Đào Duy Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã; PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội; Bà Lưu Hương Ly, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Về phía Cục Bản quyền tác giả, có sự tham dự của Cục trưởng - Trần Hoàng; Phó Cục trưởng - Phạm Thị Kim Oanh; Phó Cục trưởng - Trịnh Tuấn Thành.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan góp phần phát triển công nghiệp văn hóa - 1

Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả chủ trì Hội nghị - Hội thảo. (Ảnh: Huyền Thương)

Hội nghị - Hội thảo hướng dẫn, phổ biến với mục đích giới thiệu các nội dung sửa đổi, bổ sung về quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; các nội dung của Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT; Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan; giới thiệu các quy định về thực thi, xử lý xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian; giới thiệu các quy định về tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; giới hạn và ngoại lệ quyền tác giả, quyền liên quan.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội quý giá để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể lấy ý kiến góp ý trực tiếp của các quý vị đại biểu, các chuyên gia… nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2022.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan góp phần phát triển công nghiệp văn hóa - 2

Toàn cảnh Hội nghị.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra nhiều cơ hội, đưa đến nhiều công cụ sáng tạo mới, đồng thời tạo ra môi trường lưu giữ, phương thức phân phối và các hình thức khai thác, sử dụng mới đối với các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Tuy nhiên, môi trường số cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc tự bảo vệ quyền của các chủ thể và hoạt động của các cơ quan quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan, nhất là trong bối cảnh hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng có sự tham gia của nhiều chủ thể từ các quốc gia khác nhau, gây khó khăn cho việc xác định và xử lý hành vi vi phạm trong thẩm quyền tài phán quốc gia.

Các Hiệp ước trên môi trường số ra đời đã góp phần giải quyết những thách thức đặt ra bởi công nghệ kỹ thuật số hiện nay, đặc biệt là bảo hộ các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sáng tạo, lữu trữ, phổ biến và sử dụng trên mạng internet.

Ngày 17/02/2022 Việt Nam gia nhập và là thành viên của Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WCT); từ ngày 01/7/2022 là thành viên của Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WPPT).

Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được thông qua với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Vì vậy, theo ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo này góp phần để Luật Sở hữu trí tuệ và các Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan mà Việt Nam đã tham gia thực sự đi vào cuộc sống, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan góp phần phát triển công nghiệp văn hóa - 3

Ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả phát biểu.

Để triển khai Luật đạt hiệu quả, các chuyên gia cho rằng trong Nghị định dự kiến trình Chính phủ trong tháng 11 tới cần quy định chi tiết những vấn đề liên quan tới môi trường số, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan góp phần phát triển công nghiệp văn hóa - 4

Các nội dung trong Hội nghị - Hội thảo này góp phần đưa pháp luật Sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Đây là dịp để các cán bộ quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan, các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian, các tổ chức khai thác và sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan trên toàn quốc tiếp nhận các quy định pháp luật mới về quyền tác giả, quyền liên quan; trao đổi, thảo luận góp ý cho việc tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực này.

Đồng thời, góp phần đưa pháp luật Sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất