Hơn 700 cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa quản lý

Nhấn mạnh những nội dung tại chương trình học rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các học viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nghiêm túc học tập, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị.

Sáng 4/8, Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức Khai giảng lớp thứ nhất về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý năm 2022. 

Đây là lớp thứ nhất trong tổng số 3 lớp dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8/2022. Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy mở 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 với tổng số 707 đồng chí học viên.

Theo chương trình học, các học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề trong 3 ngày gồm: Tình hình kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII; Văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa quản lý ở Thủ đô Hà Nội hiện nay; Quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương; Cục diện thế giới hiện nay, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Hơn 700 cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa quản lý - 1

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Bác "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng", Thành ủy Hà Nội đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, Hà Nội đã chủ động tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, đổi mới phù hợp với đòi hỏi thực tiễn.

Nhờ đó, TP đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từ TP đến cơ sở cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chung của TP.

Kế thừa và phát huy những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ TP trong những nhiệm kỳ qua, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ. Cùng với đó đã ban hành các quy chế, quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2022-2025 và hàng năm. Tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Hơn 700 cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa quản lý - 2

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ nhấn mạnh, đó là những nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của TP.

“Để lớp học đạt kết quả cao, các học viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nghiêm túc học tập, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị. Tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học. Phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu. Trong quá trình học tập cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, gắn tài liệu, sách vở với thực tiễn sinh động”, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị.

Đối với Ban Tổ chức Thành ủy, Ban quản lý Lớp học, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu xây dựng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các nội quy, quy chế của lớp học. Chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức lớp học này và các lớp sau tốt hơn. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cần làm tốt công tác tổ chức quản lý, tạo điều kiện về mọi mặt cho học viên trong suốt thời gian tổ chức lớp học. Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các đơn vị quan tâm phân công, tạo điều kiện để cán bộ tham gia hoàn thành tốt yêu cầu của khóa học.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất