Lần đầu tiên bạn đọc cả nước được tham gia đề cử sách dự Giải thưởng Sách Quốc gia

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 - 2024 mở rộng quy chế với nhiều đổi mới. Trong đó, Ban tổ chức đã xây dựng nền tảng mời bạn đọc tham gia đề cử sách dự giải.

Để kịp thời phát hiện và tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mĩ; có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn, Hội Xuất bản Việt Nam tạo điều kiện cho bạn đọc cả nước tham gia đề cử sách tham gia Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7.

Lần đầu tiên bạn đọc cả nước được tham gia đề cử sách dự Giải thưởng Sách Quốc gia - 1

Ảnh minh họa.

Theo Ban Tổ chức, sách được đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 - 2024 phải là sách viết bằng tiếng Việt, sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sách chuyển ngữ Hán - Nôm hoặc từ tiếng dân tộc ít người sang tiếng Việt. Sách được lựa chọn xét giải phải bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

Sách được đề cử được xuất bản bằng tiếng Việt và đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận nộp lưu chiểu trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2022 đến ngày 31/10/2023.

Đối với bộ sách nhiều tập có nội dung liên tục và kết nối với nhau chỉ được tham dự xét giải khi đã xuất bản trọn bộ, trong đó, tập cuối của bộ sách nộp lưu chiểu đến ngày 31/10/2023; cả bộ sách được tính là một tên sách.

Đối với bộ sách xuất bản theo chủ đề, các tập có nội dung độc lập, hoàn chỉnh: Mỗi tập được tính là một tên sách riêng biệt, được tham gia xét giải.

Sách dự xét giải bao gồm sách in truyền thống và sách điện tử được xuất bản lần đầu hoặc tái bản (chưa được xét giải), thuộc các thể loại: Sách chính trị, kinh tế; sách khoa học tự nhiên và công nghệ; sách khoa học xã hội và nhân văn; sách văn hóa, văn học và nghệ thuật; sách thiếu nhi.

Sách dự xét giải phải đạt yêu cầu về trình bày, minh họa đẹp, kỹ thuật in đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, không có sai sót về hình thức trình bày sách.

Những tác phẩm, công trình đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước; sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh không tham dự Giải thưởng này.

Việc đề cử sẽ được thực hiện và gửi trực tiếp trên trang thông tin điện tử của Hội Xuất bản Việt Nam.

Minh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất