Phát hiện tàn tích khu định cư 5.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ tìm thấy hàng loạt đồ gốm, sành và sứ mang đặc điểm của nền văn hóa Tam Tinh Đôi.

None

Tin liên quan

Tin mới nhất